TMA Enerji Politikası

TMA, Çevre Yönetim Sistemi’ni benimsemiş ve bu sistemi bir yaşam felsefesi olarak iş süreçlerinin ayrılmaz parçası haline getirmiştir. Kendi sektöründe çevresel bilincin oluşturulmasına öncü olmayı; kürsel kaynakları korumayı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçlayan TMA’nın bu hedefine yönelik manifestosu ise şöyle;

Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı;

Çalışanlarımızı “Yeşil Tüketiciler” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi;

Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi;

Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi; etik kurallar ile ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymayı;

İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi;

Atıklarımızın, özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı desteklemeyi ve kirliliği minimum seviyede tutmayı;

Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve tasarruf doğrultusunda kullanımını sağlamayı ve bu amaca hizmet edebilecek her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip etmeyi; çevre ve enerji politikalarımızın temel ilkeleri olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir Yeşil Lojistik Uygulamaları Politikası

TMA’nın ‘Çevre Dostu’ şirket olma yolunda, işletmenin Enerji ve Çevre politikalarını da destekleyen ve hizmet süreçlerinde bir bütün olarak uyguladığı Sürdürülebilir Yeşil Lojistik Uygulamaları’na yönelik ilkeleri ise şöyle sıralanıyor;

  • Üretim ve sevkiyatta LPG, CNG gibi alternatif çevre dostu yakıtların kullanılması;
  • Sevkiyat süreçlerinin EURO 5 gibi doğa dostu motorlara sahip araçlarla gerçekleştirilmesi;
  • Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması;
  • Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması;
  • Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması;
  • Paketleme işlemlerinde, plastik yerine geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması;
  • Geri dönüşüm süreçlerinin titizlikle takip edilmesi;
  • Karışımsız (saf) ürünlerin kullanılması;
  • Çalışanların, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin planlanması;
  • Müşterilerin bilgilendirilmesi…

Çalışan Verimliliği

Çalışma ortamlarını çağdaş ve çalışan yararına düzenleyen TMA, iş koşullarının sosyal uygunluk politikalarının gerektirdiği şartları taşımasına her zaman önem veriyor. Güvenlik önlemlerinden istihdama, özlük haklarından çalışma saatlerinin yasal prosedürlerle dü-zenlenmesine ve bunun takibine kadar her türlü konuya özen gösteren şirket, müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetine de değer veriyor. Uzman ve mesleki belgesi bulunan çalışanlar, tam bir bağlılık ve güven içinde TMA’daki görevlerine uzun yıllar devam ediyorlar.